grafische creatie voor al uw communicatie

corporate identity

De visuele identiteit of huisstijl waarvan een logo deel uitmaakt is het gezicht van een onderneming. De bedoeling van een huisstijl is om als onderneming met een eigen visuele identiteit naar buiten te treden en zo intern als extern altijd herkenbaar te zijn. De huisstijl beperkt zich niet tot een logo, kleuren en wat briefpapier. De visuele identiteit is steeds terug te vinden bij elke vorm van communicatie, ook op gebouwen, voertuigen, kleding, enz... .
Het belang van de huisstijl wordt vaak onderschat. Het zeer consequent toepassen van een huisstijl is één van de kenmerken van een succesvol bedrijf.